Viisi syytä sille, miksi brändäys on tärkeä osa yrityksen markkinointia

  • Brändäys on yrityksen ydinsanoman viestimistä
  • Hyvät brändit lisäävät asiakasuskollisuutta
  • Luotettavan brändin parissa on miellyttävä työskennellä
  • Brändi auttaa tuotteen mainostamisessa
  • Brändi erottaa kilpailijoista

Brändäys on terminä saanut paljon suosiota viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Brändäys tai brändääminen on markkinoinnin osa-alue, jonka avulla yritys tai yhteisö luo nimensä tai tavaramerkkinsä, tai muotoilee tuotteensa tai palvelunsa niin, että se on helposti tunnistettavissa juuri kyseisen yrityksen tuotteeksi tai palveluksi.

Brändäyksen tärkeydestä kertoo se, että tuotteen tunnistamisen lisäksi kyseessä ovat mielikuvat siitä, mitä asiakas voi odottaa tuotteelta ostamisen yhteydessä. Se on siis tapa erottautua kilpailijoista. Brändin rakentamisessa on tärkeä ymmärtää, että kyseessä on mielikuvan rakentaminen yrityksestä sen sidosryhmille – siis pääsääntöisesti asiakkaille.

Brändäys on siis pohjimmiltaan mielikuvien luontia. Ennen kuin yrityksessä lähdetään suunnittelemaan uutta ulkoasua tai nimeä tuotteelle, on tärkeää kärjistämällä ensin määritellä, mitä tuotteella halutaan asiakkaille viestiä. Brändäystä on monenlaista, ja se voi liittyä esimerkiksi mainostamiseen, asiakaspalveluun, tuotteen maineeseen, logoon, yritysilmeeseen, kirjoitustyyliin, ja niin edelleen.

Kaikki nämä erilaiset elementit toimivat osana brändiä, joka parhaimmillaan saa asiakkaiden kyltymättömän huomion. Brändäys on tärkeää sen takia, että sillä luodaan tuotteelle tunnettavuutta ja toisaalta erotutaan kilpailijoista. Hyvä brändi on kuitenkin paljon muutakin.

Brändäys lisää asiakasuskollisuutta – ja tätä kautta yrityksen arvoa pitkällä tähtäimellä

Hyvät brändit tuottavat uskollisia asiakkaita. Parhaat brändit tuottavat kanta-asiakkaita. Hyvin tuotettuna brändi auttaa luomaan liiketoiminnalle ja yritykselle arvoa pitkällä tähtäimellä, sillä toimiva brändi tuo asiakkaat takaisin. Tämä auttaa kasvattamaan myyntiä ilman jatkuvia markkinointipanostuksia, sillä kun asiakas on kerran todennut brändin olevan hyvä ja asiakkaan ydinarvoihin sopiva, hän luultavasti tulee asiakkaaksi uudelleenkin.

Parhaimmillaan brändäyksellä luodaan yritykselle tasaista kassavirtaa ilman merkittäviä riskejä tai jatkuvia liiketoimintariskejä. Uskolliset asiakkaat ovat hyvän yritystoiminnan tärkein ja paras voimavara, jota ei kannata väheksyä.

Mitä uskollisempi asiakas on, sitä luultavammin hän myös suosittelee tuotetta tai palvelua omille sosiaalisille verkostoilleen. Kun yrityksellä on toimiva brändi, ja se on hyvin hallinnassa, helpottuu yrityksen päivittäinen toimintakin merkittävästi. Asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille syntyy positiivinen mielikuva yhtiöstä ja sen toiminnasta tuotebrändien avulla.

Avainsanana uusien asiakkaiden hankkimisessa on luotettavuus. Jos brändi on perustettu huolellisesti, niin sanottu puskaradio on yksi parhaimmista ja tehokkaimmista mekanismeista hankkia uusia asiakkaita. Ihmiset yleisesti ottaen tuppaavat luottamaan ennemmin ystäviensä sanaan kuin mainoksiin.

Hyvä brändi, tyytyväiset työntekijät

Asiakkaiden lisäksi hyvistä brändeistä pitävät myös työntekijät, ja useille on kunnia työskennellä yritykselle, jonka tuotteesta tai palvelusta voi olla ylpeä. Kun kyseessä on loppuun asti hiottu brändi, jonka markkinointisanojen takana voi seistä tyytyväisenä, on työnteko huomattavasti miellyttävämpää.

Yksi tärkeä osa brändäystä onkin se, miten työpaikka brändätään työntekijöille. Lyhyesti sanottuna tyytyväinen työntekijä on sellainen, joka tuntee olevansa osa yritystä, eikä vain sen työntekijä. On todennäköisempää, että brändille uskollinen ja työhönsä tyytyväinen työntekijä puhuu työpaikasta pelkkää hyvää potentiaalisille uusille työntekijöille mutta myös asiakkaille.

  • Parhaimmat tuotebrändit ovat sellaisia, joita on ilo edustaa
  • Kun työntekijä voi ylpeästi seistä edustamansa brändin takana, tämä näkyy myös asiakaspalvelussa
  • Brändiuskollisuus toimii myös työntekijöiden suuntaan

Brändi auttaa tuotteen tai palvelun jakelussa

Etenkin kuluttajakaupassa kauppiaiden kanssa tehdyt järjestelyt ovat tärkeä osa brändiä. Tähän samaan kategoriaan kuuluu myös esimerkiksi tuotesijoittelu. Kun yrityksen tuotteen brändi on kunnossa, on sille helpompi saada myös jälleenmyyjiä. Kiinnostavalla tarinalla, hyvällä muotoilulla ja ulkoasulla sekä toimivalla tuotteella saa ihmeitä aikaan myös kauppaneuvotteluissa ja katelaskelmissa, puhumattakaan nettikaupoista, joissa hyvät brändit saattavat lisätä koko nettikaupan myyntiä. Jälleenmyyjien silmissä brändit luovat uskottavuutta siitä, että yritys on vakavasti otettava kumppani, jonka kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessakin.

Brändi on tärkeä osa tuotteen muuta markkinointia ja mainontaa

Brändi auttaa yritystä markkinoimaan tuotteitaan eri kohderyhmille. Brändin luomisen yhteydessä on nimittäin tärkeä saada selville se, mitä brändillä pyritään viestimään asiakkaille. Mitkä ovat siis ne asiakkaiden tarpeet ja halut, joita juuri kyseinen brändi haluaa täyttää? Miksi asiakkaan tulisi valita juuri tämä tuote eikä toisen valmistajan vastaavaa tuotetta? Kyseistä brändin luomiseen liittyvää tietopankkia tulisikin käyttää mainonnan tukena. Näin mainonnasta saadaan kohdistetumpaa ja toimivampaa. Toisaalta, koska mainonta on tärkeä osa brändäystä, vahvasti luotu brändi on helpompi myös jatkossa markkinoida asiakkaille kuin täysin tuulesta temmattu tuotemerkki.

Brändäys on osa visiota ja strategiaa

Brändäys auttaa yrityksen operatiivisessa toiminnassa, mutta myös pitkäaikaisen strategian luonnissa ja ylläpidossa. Kun yritykselle on tehty brändi, joka näkyy myös sen tarjonnassa, on brändistä myös helppo pitää kiinni mahdollisten organisaatiomuutosten temmellyksessä. Brändi on kuin punainen lanka, jolla yritys pysyy toiminnan ytimessä. Brändin suunnittelemiseen kannattaakin käyttää yrityksen alkutaipaleella aikaa, vaikka loppujen lopuksi brändi muotoutuukin lopulliseen muotoonsa usein vasta usean vuoden jälkeen. Uskottava brändi auttaa myös yrityksen rahoitusrakenteen suunnittelussa, sillä tunnettu yritys tai tuote on helpompi markkinoida myös sijoittajille.

Hyvä brändi auttaa vastaamaan moniin kysymyksiin

Brändiä voi ajatella karttana, joka johdattaa yritystä sen toiminnan kasvattamisessa. Hyvä brändi auttaakin yritystä vastaamaan mitä moninaisimpiin kysymyksiin, mutta etenkin siihen tärkeimpään. Minkä takia ja keitä varten kyseinen yritys on olemassa? Lisäksi brändäys auttaa myös yrityksen strategian suunnittelussa pitkällä aikavälillä ja toisaalta taas työntekijöiden sitouttamisessa yhtiöön.

Kaiken pohjana on kunnollinen viestintä ja konkreettiset toimenpiteet, joilla omasta tuotteesta tai palvelusta saadaan kiinnostava. Paras ja tehokkain tapa kasvattaa yrityksen myyntiä on saada aikaan tilanne, jossa siitä tai sen tuotteista puhutaan kuluttajien keskuudessa positiiviseen sävyyn.