Markkinointi vaatii luovuutta – ovatko luovuus ja luova markkinointi sama asia?

Termistö tutuksi

Ovatko luovuus ja luova markkinointi sama asia? Jos niin ei ole, niin mikä ne erottaa toisistaan? Jotta kysymysten taustalla olevaan filosofiaan voitaisiin pureutua syvällisemmin, on määriteltävä aiheeseen liittyvä termistö. Sekä luovuus että markkinointi ovat laajoja ja varsin abstrakteja käsitteitä, eivätkä välttämättä lainkaan itsestään selviä. Ne voidaan myös ymmärtää monella eri tavalla, sillä termien merkitys on usein kontekstiriippuvainen.

Asioiden selkeyttämiseksi käymmekin aluksi hieman läpi mitä luovuus ja markkinointi tässä yhteydessä tarkoittavat, minkä jälkeen vastaamme päivän polttavaan kysymykseen eli siihen, mikä on luovuuden ja luovan markkinoinnin suhde toisiinsa.

Mitä on luovuus?

Aloitetaan luovuudesta. Termi tuskin on kenellekään täysin vieras, sillä useimmat meistä ovat törmänneet siihen ainakin koulussa kuvaamataidon tunnilla. Sanakirjan mukaan luovuus on substantiivi, joka tarkoittaa ihmisen taitoa keksiä uusia asioita. Toisin sanoen jokin on luovaa silloin, kun se on uutta ja omaperäistä, ja kohdatessamme luovuutta saatammekin ajatella “miksen minä tuota keksinyt”. Kyseessä on ennen kaikkea ihmisen ominaisuus, koska olemalla luovia pyrimme tietoisesti poikkeamaan kaikesta opitusta ja normaalista.

Luovuuden vastakohtana voidaan pitää esimerkiksi latteutta tai tavanomaisuutta, ja esimerkiksi “vanhan kaavan mukaan” toimiminen, eli jonkin asian tekeminen samalla tavalla kuin aina aikaisemminkin, ei ole luovaa.

Markkinoinnin näkökulmasta moni asia voi olla luovaa. Yrityksellä voi olla esimerkiksi luova palvelutarjonta tai luova tuotevalikoima. Tällöin yrityksen tarjoamat palvelut tai tuotteet poikkeavat valtavirrasta eli niiden keksiminen on vaatinut luovuutta. Palveluita ja tuotteita voidaan myös mainostaa luovasti, vaikka palvelut ja tuotteet itsessään olisivat täysin tavallisia. Yhtä lailla yrityksen sisäinen tuotekehitysprosessi, työskentelytavat ja työyhteisön jäsenet voivat olla luovia, jos jokin niissä poikkeaa siitä, mihin olemme tottuneet.

Luovuutta eli uusia ideoita, raikkaita näkökulmia, kekseliäitä kokeiluja, nerokkaita ratkaisuja ja tuoreita tulkintoja onkin kaikkialla, eikä yritysmaailma tee sääntöön poikkeusta.

Mitä on markkinointi?

Entä mitä tarkoittaa markkinointi? Sanakirjan mukaan termi viittaa niihin toimenpiteisiin, joilla yritys pyrkii edistämään myyntiään. Markkinoinnin ensisijainen tavoite on siis suomeksi sanottuna tehdä yritykselle enemmän voittoa esimerkiksi mainosten avulla.

Toisaalta markkinointia eli myynnin edistämistä voi olla myös yrityksen osallistuminen alan messuille, sillä erilaisia markkinoinnin keinoja on miljoonittain. Se ei kuitenkaan tarkoita pelkästään mainontaa ja myyntiä, vaan pitää sisällään kaiken tuotekehittelystä, asiakkaiden tarpeiden kartoituksesta ja asiakkaiden manipuloinnista lähtien aina tuotteiden tai palveluiden mainontaan asti. Käsite on hyvin laaja-alainen, ja moni yrityksen sisällä tapahtuva asia liittyykin juuri markkinointiin tavalla tai toisella.

Terminä markkinointi on varsin uusi. Markkinointia on toki jollain tasolla ollut iät ja ajat, mutta sana markkinointi keksittiin vasta viime vuosituhannen alussa. Termi syntyi suunnilleen siinä vaiheessa teollistumista, kun asiakkaat vieraantuivat tuottajista niin sanotun tavaroiden ja palveluiden massatuotannon myötä.

Näin ollen asiakkaiden tavoittamiseksi tarvittiin markkinointia, eli käytännössä markkinointiosastoja ja myyntiverkostoja. Niiden ensisijainen tehtävä oli markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluita asiakkaille, jotka eivät olleet tietoisia isojen tehtaiden kätköissä valmistuvista tuotteista tai kliinisissä kerrostaloissa majailevien yritysten palvelutarjonnasta. Ilman markkinointia massatuotannon tuotokset olisivat luultavasti jääneet ainakin suurimmaksi osaksi myymättä.

Luovuus ja markkinointi yhdessä

Mitä sitten on luova markkinointi? Jos luovuus on ennen kaikkea omaperäistä ajattelua ja markkinointi taas viittaa yrityksen keinoihin lisätä myyntiä, niin mitä näistä tulee yhdessä? Luova markkinointi on rajojen rikkomista siten, että yrityksen myynninedistämistiimin anarkistinen purskautus tuottaa yritykselle jollakin tapaa voittoa. Toisin sanoen luova markkinointi tarkoittaa niitä perinteisestä tai totutusta poikkeavia keinoja, joilla yritys kosiskelee asiakaskuntaansa.

Luovan markkinoinnin voima perustuu siihen, että omaperäiset markkinointikikat jäävät usein paremmin mieleen. Kun asiakas sitten seuraavan kerran tarvitsee jotakin tuotetta tai palvelua, on luovaa markkinointia hyödyntänyt yritys hyvällä todennäköisyydellä tämän mielessä päällimmäisenä.

Esimerkkejä luovasta markkinoinnista

Luovuuden ihanuus piilee siinä, että se ei tunne rajoja. Luovaa markkinointia onkin monenlaista ja esimerkkejä löytyy kaikilta markkinoinnin aikakausilta. Tien kyljessä oleva pahvinen kyltti voi olla luova yhtä lailla kuin lehtimainos, tv- tai radiomainos, verkkomainos, valotaulu, juliste, flaieri kuin myyntiä edistävä tempauskin. Luovaa markkinointia voi olla jopa yrityksen toimitusjohtaja pukeutuneena pellepukuun kadun kulmassa!

Luovaa markkinointia on myös mainostaminen paikassa, jossa mainoksia ei olla totuttu näkemään – maailmalla on nähty yritysten mainostavan jopa katulaatoissa ja vessanpöntöissä. Joitakin vuosia sitten myös tuotesijoittelu ja videopeleissä mainostaminen olivat monen mielestä omaperäisiä markkinointikeinoja, mutta nykyään kumpaakaan konseptia ei voi enää pitää kovin luovana.

Luovuus = luova markkinointi?

Ovatko luovuus ja luova markkinointi loppujen lopuksi siis sama asia? Kyseessä on enemmän tai vähemmän mielipidekysymys, mutta termistöön tukeuduttaessa vastaus on ei.

Luovuus ei koske yksinomaan markkinointia ja markkinointi ei ole välttämättä luovaa, joten nämä konseptit eivät ole sama asia. Niissä on kuitenkin paljon yhteneväisyyksiä siinä mielessä, että luovuus tai markkinointi eivät ole kumpikaan itseisarvoja. Molempien arvo riippuu aina siitä, mihin luovuuden tai luovan markkinoinnin käyttö johtaa.

Parhaimmillaan luovuus ja markkinointi liittyvätkin kiinteästi yhteen, sillä hyvin toteutettuna luova markkinointi voi tuottaa yritykselle merkittäviä määriä enemmän voittoa kuin perinteinen markkinointi.