Markkinoinnista uskottavuutta yritykselle

Uskottavuus ei ole ostettavissa rahalla

Uskottavuus on markkinoinnin osa-alue, jota ei voi ostaa suoraan rahalla, ehkä hyvää tuotekehitystä lukuun ottamatta. Tämä tekee uskottavuudesta haluttua, sillä se on aitoa. Myös asiakkaat tietävät tämän, ja usein uskottavat merkit ovatkin pitkäikäisillä brändeillä, jotka ovat panostaneet markkinoinnissaan juuri uskottavuuden luomiseen. Uskottavat merkit ovat sellaisia, joista asiakkaille on syntynyt paljon positiivisia mielikuvia pitkässä juoksussa.

Yrityksen täytyy ansaita uskottavuutensa. Vaikka uskottavuus ei ole yrityksen itsensä päätettävissä, yritys toki voi, ja sen kannattaakin, vaikuttaa omaan uskottavuuteensa asiakkaiden silmissä. Uskottavuuteen auttaa etenkin oikeanlainen markkinointi, joka alkaa aina tuotekehityksestä ja tuotteen kehittämisestä siihen pisteeseen asti, kun tuotteen tai palvelun käyttäminen lopetetaan.

Yrityksen tuotteiden merkitys sen uskottavuudelle

Tärkein osa yrityksen markkinointia uskottavuuden kasvattamisessa on panostaminen sen tarjontaan, eli sen tuotteisiin tai palveluihin. Tuotekehitys onkin yksi tärkeimmistä markkinointiviestinnän muodoista, aina tuotteen suunnittelusta sen paketoimiseen asti.

Miten tämä sitten liittyy uskottavuuteen? Asia on hyvin yksinkertainen: paras tapa rakentaa uskottavuutta omalle yritykselle on tarjota loistavia tuotteita tai palveluja asiakkaille. Kun tuote tai palvelu on luotettava, käytännöllinen ja toimii oikein, syntyy asiakkaalle mielikuva siitä, että myös muut yrityksen tuotteet ovat samanlaisia. Loistava tuote markkinoi itse itseään, mikä taas lisää asiakasuskollisuutta ja yrityksen uskottavuutta pitkällä tähtäimellä muiden markkinointitoimenpiteiden ohessa.

Ei kuitenkaan riitä, että yrityksellä on muutama hyvä tuote ja sata keskinkertaista tai huonoa tuotetta, eli yritys ei voi olettaa, että tuottamalla pari hyvää tuotetta luotaisiin uskottava yritys. Yhdellä huonolla tuotteella saattaa olla enemmän painoarvoa asiakkaiden lopullisissa ostopäätöksissä kuin vaikkapa kymmenellä loistavalla tuotteella. Usein hyvien tuotteiden kehittäminen vaatii jatkuvia investointeja, jotka ovat pois yritysten kassasta ja mahdollisista voitoista lyhyellä aikavälillä.

Tuotekehitykseen investoiminen on silti yksi kustannustehokkaimmista tavoista markkinoida yritystä ja sen tuotteita mahdollisille asiakkaille, koska voi olla, että loistavan tuotteen lisäksi ei muita markkinointitoimenpiteitä juuri tarvitakaan.

Miten yritys voi päivittäisellä markkinoinnillaan kasvattaa omaa uskottavuuttaan?

Luodakseen uskottavan mielikuvan itsestään, yrityksen on tärkeä olla rehellinen asiakkailleen. 2010-luvulla menestyväksi haluava yritys ei voi esimerkiksi piilotella tuotteidensa alkuperää. Valehtelu ja totuuden kertomatta jättäminen on typerää paitsi asiakkaita, myös muitakin sidosryhmiä, kuten yrityksen omistajia, yhteistyökumppaneita ja mediaa kohtaan. Tärkeää on olla myös joustava ja kykenevä nopeisiin muutoksiin, erityisesti asiakasviestinnässä. Tämä edellyttää monikanavaista viestintää asiakkaalle, ja toisaalta vastaamista asiakkaiden viesteihin.

Vaikka on tärkeää olla rehellinen, joustava ja saavutettavissa, kannattaa panostaa erityisesti siihen, että potentiaaliset asiakkaat muistavat yrityksestä sen parhaat puolet. Yrityksen kannattaa siis keskittyä viestinnässään erityisesti yrityksen saavutuksiin ja onnistumisiin, ja viestiä ne suoraan asiakkaille.

Voidaanko markkinointikampanjoilla kasvattaa uskottavuutta? Kyllä, mutta se vaatii pitkäaikaista suunnittelua. Uskottavuutta luodakseen yrityksen markkinoinnin pitäisi olla pitkäjänteistä ja linjakasta, ja sillä tulisi olla selkeä päämäärä. Yksi selkeimmistä digitaalisen markkinoinnin tavoista kasvattaa yrityksen uskottavuutta on sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnissa luodaan asiakkaille merkityksellistä markkinointiviestintää, joka on useimmissa tapauksissa teksti-, kuva- tai videosisältöä. Tämän markkinointimuodon avulla yritys voi tehokkaasti viestiä asiakkaille oman alansa asiantuntijuutta.

Onnistunut sisältömarkkinointistrategia auttaa asiakkaiden tavoittamisessa varsinkin digitaalisissa medioissa, ja toisaalta hyvä sisältö auttaa myös asiakkaita viihtymään, esimerkiksi nettisivuilla. Erilaiset vinkit ja alaa käsittelevät artikkelit ovat hyvä tapa aloittaa uskottavuuden kasvattaminen sisällön avulla.

Esimerkkejä hyvästä markkinoinnista ja uskottavuudesta

Kyrö Distillery – pientislaamon uskottavuus luotiin kansainvälisten kilpailujen kautta

Hyvä kuluttajatuote-esimerkki nuoresta, mutta nopeassa ajassa uskottavaksi kasvaneesta yrityksestä on viime vuosina tunnetuksi tullut Kyrö Distillery, jonka päätarjonta on vahvoissa alkoholijuomissa, ja jolla suuri osa tuotteista menee suoraan vientiin. Kyrön ongelmana on ollut se, kuinka pieni tislaamo voi saavuttaa uskottavuutta vahvojen alkoholijuomien vaikeilla markkinoilla, kun se ei ole käytännössä voinut markkinoida tuotteitaan kotimaassaan.

Kyrön pääasiallinen markkinointitapa sekä kotimaahan että ulkomaille onkin ollut suoraan yrityksen loistavien tuotteiden kautta, joilla se on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja. Ilman palkintojen voittamista yrityksen kasvutarinasta olisi luultavasti tullut huomattavasti kivisempi myös kansainvälisillä, kilpailuilla alkoholimarkkinoilla.

Patagonia – vaatemerkin uskottavuus tulee loistavista tuotteista, kestävästä tarinasta ja rehellisyydestä

Toinen loistava esimerkki erittäin hyvistä tuotteista on yhdysvaltalainen ulkoilu- ja urheiluvaatemerkki Patagonia, joka on profiloitunut erityisesti kestävän kehityksen vaatemerkkinä. Patagonia on säilyttänyt oman uskottavuutensa vuosien saatossa tarjoamalla asiakkailleen hieman muita vaatebrändejä kalliimpia mutta loistavalaatuisia tuotteita. Se on antanut mukaan vielä elinikäisen takuun esimerkiksi retkeilyhousuilleen ja rinkoilleen.

Vaikka tuotteet valmistetaankin Kiinassa ja muualla Aasiassa muiden vaatemerkkien tuotteiden tapaan, yhtiö on hankkinut paikalliset, perheomisteiset vaatekutomot ja ompelimot valmistamaan tuotteitaan. Jotta yritys on voinut säilyttää uskottavuutensa hikipajateollisuuden pyörteissä, on se viestinyt tuotanto-olosuhteistaan rehellisesti asiakkailleen ja sidosryhmilleen, ja tehnyt jopa uutisaiheisia juttuja tuotteita valmistavista perheistä.

Yhteenveto – miten markkinointi auttaa yrityksen uskottavuudessa?

Uskottavuus on markkinointiviestinnän yksi herkimmistä ja tärkeimmistä osa-alueista, joka näyttelee isoa osaa brändien rakentamisessa. Yrityksen uskottavuus syntyy monen vuoden pitkäaikaisella työllä, jossa avainasemassa ovat asiakkaat ja muut yrityksen sidosryhmät. Aito uskottavuus on sellaista, että yritys ei voi ostaa sitä suoraan rahalla, mutta uskottavuuden rakentamiseen voi vaikuttaa onnistuneella ja toimivalla markkinointiviestinnällä.

Vaikka yrityksen uskottavuus voi tarkoittaa erilaisille yrityksille eri asioita, tärkeimmät keinot sen edistämiseen markkinoinnin näkökulmasta ovat yrityksen tuotteiden jatkuva kehittäminen, joustava asiakasviestintä ja rehellisyys. Panostaminen uskottavuuteen kannattaa, sillä uskottavuutensa säilyttänyttä ja ansaitsevaa yritystä vastaan on todella vaikea kilpailla.